Почеци археологије у Србији везују се за планину Рудник, када је 1865. године Јанко Шафарик предузео прва позната ископавања у Србији, на месту на коме су се налазили остаци храма посвећеног Мајци земљи. Тада је истражио остатке античког храма који је страдао у пожару и пронашао плочу коју је Народни…
На западној страни Прлинског виса, у рушевинама античког храма који се налазио у близини старих рудника, откривена је плоча исклесана од белог мермера, оштећена у горњем левом углу. По налогу министра просвете кнежевине Србије, августа 1865. године, управник Народног музеја у Београду, Јанко Шафарик, је обишао Рудник и околину. У…
Нумизматичко-археолошка збирка Музеја рудничко-таковског краја је углавном попуњена примерцима новца из XIII, XIV и XV века. У тој збирци се издвајају четири сребрна динара краља Душана. Приликом радова на изградњи цркве посвећене Св. Ђорђу на Руднику, откривена је у мају 1992. године поред насеобинског материјала и мања остава новца. Од…
Привлачан због свог рудног богатства и благодарећи свом географском положају Рудник је често мењао господаре и био својеврстан политички барометар у оквиру српских земаља. Рударење је утицало да по рудничкој планини буде подигнуто више насеља саских рудара,  док је отварање трга за собом повукло и развој трговине, тако да су…
Иди на врх